III Liga Futsalu PZPN - Grupa IV www.liga3.alp.pl Telefon 0 602 515 609
KOMISJA FUTSALU PZPN MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW ALP Futsal Liga - Rzeszów

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
Przepisy futsalu
Regulamin III Ligi
PUCHAR POLSKI 2007/2008
Regulamin Pucharu Polski

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2007/2008

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej sporód wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum.

1. Uczestnictwo

1.W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 obowiązkowo biorą udział drużyny I, II oraz III ligi Polskiej Ligi Futsalu. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolnoci.

2.Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do dnia 30 listopada 2007 roku. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednoczenie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu. Dla drużyn rodowiskowych uprawnienie zawodników odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących rodowisko potwierdzonej przez Sekcję Gier Komisji Futsalu PZPN. Drużyny rodowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski potwierdzonych list zawodników wraz z dokumentem tożsamoci oraz aktualnych badań lekarskich.

3.Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależnoci od klasy rozgrywkowej wnoszą na konto PZPN numer DZ BANK: 08174000060000300000154694 jednorazową opłatę w wysokoci: 200 zł. (dwieciezłotych 00/100) kluby I ligi PLF, 150 zł. (stopięćdziesiątzłotych 00/100) kluby II ligi PLF, 100 zł (stozłotych 00/100) kluby III ligi PLF oraz 50 zł (pięćdziesiątzłotych 00/100) drużyny rodowiskowe. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na nagrodę dla zdobywcy Halowego Pucharu Polski, której wysokoć zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek. Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać do Komisji Futsalu PZPN wraz ze zgłoszeniem, pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2008 roku.

4.Drużyny startujące w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski wpłacają na konto organizatora poszczególnych turniejów wpisowe w kwocie 350 zł. (trzystapięćdziesiątzłotych 00/100) na 7 dni przed turniejem.

5.W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.

6.Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu, chcący reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużynę rodowiskową zobowiązani są do przedstawienia wraz z lista zgłoszeń do rozgrywek pisemną zgodę macierzystego klubu.

2. Etapy rozgrywek

1.I runda rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 rozegrana zostanie w dniu 19 lub 20 stycznia 2008 roku z udziałem zespołów III ligi PLF oraz drużyn rodowiskowych. Gospodarze turniejów zostaną wskazani przez Komisję Futsalu PZPN sporód klubów, które wyrażą akces do organizacji turnieju. Iloć grup oraz zasady awansu do następnej rundy Halowego Pucharu Polski uzależniony jest od iloci startujących drużyn i zostaną przedstawione w załączniku do niniejszego regulaminu.

2. II runda rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 rozegrana zostanie
w dniu 2 lub 3 lutego 2008 roku z udziałem 40 zespołów tj. po dwóch najlepszych drużyn z każdej z grup I rundy Halowego Pucharu Polski, podzielonych na 10 czterozespołowych grup. Awans do kolejnej rundy uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

3. III runda rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 rozegrana zostanie w dniu 23 lub 24 lutego 2008 roku z udziałem 24 zespołów II ligi sezonu 2007/2008 oraz 20 drużyn, które uzyskały awans w rundzie II, podzielonych na 6 czterozespołowych grup oraz 4 pięciozespołowych grup. Awans do kolejnej rundy uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Uczestnicy III rundy przed losowaniem zostaną rozstawieni wg. następującego klucza: koszyk A - po 5 pierwszych drużyn z każdej grupy II ligi PLF (w tym zespół Kupczyka Kraków), zgodnie z tabelami na dzień losowania. Koszyk B - zespoły z miejsc 6-10 z każdej grupy II ligi PLF, zgodnie z tabelami na dzień losowania. Koszyk C - pozostałe zespoły uczestniczące w III rundzie Halowego Pucharu Polski. Awans do następnej rundy uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Gospodarze turniejów zostaną wskazani przez Komisję Futsalu sporód klubów, które wyrażą akces do organizacji rozgrywek Halowego Pucharu Polski.

2.IV runda rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 rozegrana zostanie w dniu 15 lub 16 marca 2008 roku z udziałem 12 zespołów I ligi PLF oraz 20 klubów, które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, podzielonych na 8 czterozespołowych grup, awans do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Uczestnicy IV rundy Halowego Pucharu Polski zostaną rozstawieni wg. następującego klucza: koszyk A - drużyny z miejsc 1-8 I ligi PLF w sezonie 2006/2007, które zostaną automatycznie przypisane jako zespoły nr 1 do następujących grup: Clearex Chorzów - grupa I, Akademia Słowa Poznań - grupa III, Jango Katowice - grupa V, Grembach Zgierz - grupa VII, PA Nova Gliwice - grupa VIII, Inpuls Alpol Siemianowice - grupa VI, Hurtap Łęczyca - grupa IV oraz Pogoń 04 Szczecin - grupa II, do których zostaną dolosowane pozostałe drużyny uczestniczące w IV rundzie rozgrywek. Mecze będą rozgrywane wg. klucza: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 3-4, 1-4. Awans do następnej rundy uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Gospodarze turniejów zostaną wskazani przez Komisję Futsalu w załączniku do niniejszego regulaminu, sporód klubów, które zgłoszą akces do organizacji turnieju.

3.V runda rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 rozegrana zostanie w dniu 29 lub 30 marca 2008 roku z udziałem 16 drużyn, które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, które zostaną podzielone na 4 czterozespołowe grupy wg. następującego klucza:

grupa A - 1. zwycięzca grupy I
2. zwycięzca grupy II
3. druga drużyna grupy VII
4. druga drużyna grupy VIII


grupa B - 1. zwycięzca grupy III
2. zwycięzca grupy IV
3. druga drużyna grupy V
4. druga drużyna grupy VI

grupa C - 1. zwycięzca grupy V
2. zwycięzca grupy VI
3. druga drużyna grupy III
4. druga drużyna grupy IV

grupa D - 1. zwycięzca grupy VII
2. zwycięzca grupy VIII
3. druga drużyna grupy I
4. druga drużyna grupy II

Mecze będą rozgrywane wg. harmonogramu: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 3-4, 1-2. Awans do następnej rundy uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Gospodarze turniejów zostaną wskazani przez Komisję Futsalu sporód klubów, które wyrażą akces do organizacji rozgrywek V rundy.

6. VI runda (ćwierćfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 zostanie rozegrana w dniu 12 lub 13 kwietnia 2008 roku z udziałem 8 drużyn które uzyskały awans w poprzedniej rundzie podzielonych na 2 czterozespołowe grupy wg. następującego klucza:

grupa I - 1. zwycięzca grupy A
2. zwycięzca grupy D
3. druga drużyna grupy C
4. druga drużyna grupy B

grupa II - 1. zwycięzca grupy B
2. zwycięzca grupy C
3. druga drużyna grupy D
4. druga drużyna grupy A

mecze rozgrywane będą wg. następującego harmonogramu: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 3-4, 1- 2. awans do półfinałów uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Gospodarze turniejów zostaną wskazane przez Komisję Futsalu w załączniku do niniejszego regulaminu.

7. VII runda (półfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 zostanie rozegrany w dniu 14 maja 2008 roku z udziałem 4 zespołów, które rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz wg. klucza:

zwycięzca grupy I - druga drużyna grupy II
zwycięzca grupy II - druga drużyna grupy I

Awans do Finału Halowego Pucharu Polski uzyskają drużyny zwycięskie z meczów półfinałowych

8. Finał Halowego Pucharu Polski z udziałem zwycięzców meczy półfinałowych zostanie rozegrany w dniach 18 i 25 maja 2008 roku. Gospodarz pierwszego spotkania zostanie wyłoniony w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie Komisji Futsalu.

3. Ustalenia organizacyjne

1.Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie 2007/2008 w rundach od I do VI (ćwierćfinał) będą rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego.

2.Mecze półfinałowe oraz finałowe będą rozgrywane wg. obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA

3.Sekcja Gier Komisji Futsalu opracowuje terminarz poszczególnych turniejów i przesyła wszystkim uczestnikom danego etapu rozgrywek.

4.Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 14 zawodników przy czym do protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 12 zawodników.

5.Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.

6.Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania na rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących się kolorystycznie z numerami na koszulkach, drużyny rodowiskowe muszą posiadać jeden komplet strojów z numerami na koszulkach.

7.Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem na koszulce.

8.Gospodarz turnieju w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników ma obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną dla każdego zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów.

9.Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na własny koszt.

10.Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być składane do Sekcji Gier Komisji Futsalu PZPN w terminie 48 godzin po zawodach. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek o mistrzostwo PLF.

11.O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF.

4. Nagrody

1.Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) dyplom oraz nagrodę pieniężną okreloną przed rozpoczęciem rozgrywek o Halowy Puchar Polski powstałą w wyniku wpłat dokonanych przez uczestników rozgrywek.

2.Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: pamiątkowy puchar i medale (25 szt.) oraz dyplom.

5. Sędziowie

1.Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski Sekcja Sędziowska deleguje sędziego głównego turnieju, który ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Sekcji Gier pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów.

2.Na turnieju I-II rundy Halowego Pucharu Polski Sekcja Sędziowska deleguje co najmniej jednego sędziego szczebla centralnego, pozostałych sędziów wyznacza gospodarz turnieju sporód sędziów rodowiskowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

3.Zawody od III rundy Halowego Pucharu Polski prowadzą wyłącznie sędziowie szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu

4.Wysokoć ryczałtów sędziowskich od I i II rundy Halowego Pucharu Polski wynoszą: 30 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego czasowego. Gospodarz zawodów ponadto zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu sędziów wg tabeli PZPN obowiązującej dla sędziów III ligi.

5.Wysokoć ryczałtów sędziowskich w rundach III-VI wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego oraz 30 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego czasowego. Ponadto gospodarz zawodów pokrywa koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN obowiązującej dla sędziów III ligi.

6.Koszty delegacji oraz ryczałtów za mecze półfinałowe i finałowe Halowego Pucharu Polski pokrywa Komisja Futsalu PZPN

6. Sankcje dyscyplinarne

1.W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar Polski.

2. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Komisji Futsalu PZPN.

3. Regulamin został zatwierdzony 23 lipca 2007 roku i obowiązuje od chwili podpisania.


Przewodniczący Komisji Futsalu
Polskiego Związku Piłki Nożnej
Kazimierz Greń

Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek